05/2020  - Ukončená výstavba optiky v Lemešanoch - aktuálne pripájame zákazníkov.

 

Prebieha výstavba v obci Ploské a v Šarišských Bohdanovciach.

Predpokladáme ukončenie výstavby do konca júna 2020. Následne začneme pripájať zákazníkov.

 

Pripravujeme výstavbu v obci Drienov.

 


Zoznam obci

Kde ponúkame pripojenie ?

 • Bačkovík
 • Brestov
 • Bretejovce
 • Budimír
 • Čižatice
 • Drienov
 • Drienovská Nová Ves
 • Dúbrava
 • Janovík
 • Kráľovce
 • Krásna N. Hornádom
 • Kysak
 • Lemešany
 • Ličartovce
 • Mirkovce
 • Nereše
 • Nová Polhora
 • Obišovce
 • Ploské
 • Šarišské Bohdanovce
 • Sokoľ
 • Tuhriná
 • Vajkovce
 • Varhaňovce
 • Žehna